AanbodZorgtrajectenBOVELZNieuwsDocumentenMedewerkersContact

Coördinator LMN: Katrien Verschueren
Disclaimer
-In deze disclaimer wordt verstaan onder:
     * de eigenaar: de eigenaar van de website;
     * gebruik(en): alle denkbare handelingen;
     * u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
     * de content: alle in de website aanwezige inhoud;
-Het onderstaande is ook van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

-De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
-De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
-Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele rechten.
-Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden gevraagd.


Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina