Eerstelijnszone Demerland
                                    deskundig dichtbij

Op 16 februari 2017 stelde Vlaams minister Jo Vandeurzen zijn beleidsvisie 'Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn' voor. Daarmee gaf hij het startschot voor de reorganisatie van de eerste lijn. 

Het doel? Een betere afstemming van medische en sociale zorg. Het filmpje van Sam helpt je te begrijpen waarom de wijzigingen nodig zijn.

Eerstelijnszones
De reorganisatie schrijft de vorming van eerstelijnszones voor. 

Dat zijn
- geografisch afgebakende gebieden met 75.000 tot 125.000 inwoners
- gevormd door 1 of meerdere gemeenten
- aangestuurd door een zorgraad

Prioritaire taken
Een eerstelijnszone heeft een heel aantal taken, waarvan er 3 prioritair zijn:
1. Interdisciplinaire samenwerking stimuleren en de kringwerking van de beroepsgroepen ondersteunen
2. Preventie, curatie, rehabilitatie, begeleiding, ondersteuning… in zorg en
welzijn
3. Methodiek voor geïntegreerde zorgplanning

Projectoproep
Net voor de zomer van 2017 werd de oproep tot de vorming van de eerstelijnszones gelanceerd. Het aanvraagdossier voor de vorming van ELZ Demerland werd ingediend op 27 december 2017.

Sinds het voorjaar van 2018 is eerstelijnszone Demerland goedgekeurd. De regio beslaat
- Aarschot
- Begijnendijk
- Diest
- Scherpenheuvel-Zichem
- Bekkevoort
- Tielt-Winge

Eerstelijnszone Demerland
In onze regio maken we werk van eerstelijnszone Demerland. Daartoe is een voorstel voor missie uitgewerkt. 

Deel uitmaken van de eerstelijnszone?
Heb je suggesties of ideeën? Wil je mee je schouders zetten onder interprofessionele samenwerking? Ben je er klaar voor om werk te maken van meer afstemming tussen welzijn en gezondheid? 

Mail Katrien op katrien@lmnhageland.be 
                Eerstelijnszone Demerland
                                    deskundig dichtbij
                Eerstelijnszone Demerland
                                    deskundig dichtbij
Geen tijd om de volledige beleidsvisie door te nemen? 
Check de infosheets met aandachtspunten per beroepsgroep.
Naast eerstelijnszones is er ook sprake van regionale zorgzones en een Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn. 
Check het model met de nieuwe structuren
Bekijk je graag wat we ingediend hebben?
Check het aanvraagdossier van ELZ Demerland