Eerstelijnszone Demerland
                                    deskundig dichtbij
                Eerstelijnszone Demerland
                                    deskundig dichtbij
                Eerstelijnszone Demerland
                                    deskundig dichtbij
                Eerstelijnszone Demerland
                                    deskundig dichtbij

In april 2017 werd er op initiatief van Ivo Deckers, diensthoofd ouderenzorg van OCMW Aarschot, een projectvoorstel ingediend voor een pilootproject van eerstelijnszone. Getiteld: Samenwerking in de eerstelijnszone.

 Ivo mobiliseerde en enthousiasmeerde betrokkenen uit welzijn en gezondheid in de regio samen met de lokale besturen. De aanvraag werd niet weerhouden, maar de dynamiek tussen de betrokkenen was een feit.

Groei door goesting
De groep besliste om het dossier bij de hand te nemen en er verder mee aan de slag te gaan, samen met zo veel mogelijk geïnteresseerde actoren uit de regio.

Betrokken actoren
LMN Hageland werkt actief mee aan de voorbereiding van de oprichting van de eerstelijnszone. Dat doen we in nauwe samenwerking met heel wat partners:
SEL GOAL
huisartsenkring Hagewacht
- huisartsenkring Diest
- het Brabants Apothekers Forum
CAW Oost-Brabant
CM
FSMB
vzw Sint-Annendael
- de lokale besturen en OCMW's van Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge en Tremelo

Veranderteam
De transitie van de huidige manier van werken in de eerste lijn naar een operationele eerstelijnszone zal in elke regio in gang gezet worden door een veranderteam. In april werd een oproep naar kandidaten verspreid.

En jij?
Voel je je aangesproken bij de vorming van de eerstelijnszone? Wil je meewerken aan de aanvraag, heb je ideeën of suggesties? Of wil je op de hoogte worden gehouden? 

Laat het ons weten op katrien@lmnhageland.be