In de aanloop naar de oprichting van de eerstelijnszone hebben heel wat partners samen al stappen gezet.

Terugblik
                Eerstelijnszone Demerland
                                    deskundig dichtbij

17 november 2016
Reorganisatie van de eerste lijn: wat kunt u verwachten?

Eerste multidisciplinaire infoavond over de reorganisatie in Ter Klasse (Aarschot)

download de presentatie
23 maart 2017
Reorganisatie van de eerste lijn: wat verandert er voor u?

Tweede multidisciplinaire infoavond over de reorganisatie in Ter Klasse (Aarschot)

download de presentatie
april 2017
Samenwerking in de eerstelijnszone Hageland

Voorstel voor een pilootproject van een eerstelijnszone wordt ingediend.
27 april 2017
Stuurgroep

Eerste bijeenkomst van de voorlopige stuurgroep. Kennismaking en afstemming.
29 mei 2017
Stuurgroep

Tweede bijeenkomst van de voorlopige stuurgroep. Planning en verdere stappen.
29 juni 2017
Stuurgroep

Overleg met burgemeesters en OCMW-voorzitters van de besturen Tremelo, Begijnendijk, Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem, Diest, Tielt-Winge en Bekkevoort.
11 september 2017
Stuurgroep

Bijeenkomst van de voorlopige stuurgroep. Aanzet voor gezamenlijke missie, naamgeving, stand van zaken, ideeën voor startmoment.
17 oktober 2017
Stuurgroep

Bijeenkomst van de voorlopige stuurgroep. Voorbereiding startmoment en verdere planning.
14 november 2017
Startmoment eerstelijnszone

Gezamenlijke voorbereiding van de aanvraag tot erkenning van eerstelijnszone Demerland in De Hemmekes (Zichem)

bekijk de uitnodiging en de voorlopige missie
7 december 2017
Stuurgroep

Bijeenkomst van de voorlopige stuurgroep. Finaliseren aanvraag tot erkenning van eerstelijnszone Demerland (deadline 31/12).
31 december 2017
Deadline aanvraag

De aanvraag tot erkenning van eerstelijnszone Demerland werd ingediend op 27 december 2017.

bekijk het dossier
11 januari 2018
Stuurgroep

Bijeenkomst van de voorlopige stuurgroep.
Communicatieplan en planning eerste helft 2018.
8 februari 2018
Stuurgroep

Bijeenkomst van de voorlopige stuurgroep.
Communicatieplan en planning eerste helft 2018.
1 maart 2018
Stuurgroep

Bijeenkomst van de voorlopige stuurgroep.
Communicatieplan en planning eerste helft 2018.
19 april 2018
Stuurgroep

Bijeenkomst van de voorlopige stuurgroep.
Communicatieplan en planning eerste helft 2018.
17 mei 2018
Stuurgroep

Bijeenkomst van de voorlopige stuurgroep.
Communicatieplan en planning eerste helft 2018.
22 juni 2018
Veranderteam

Eerste bijeenkomst van het veranderteam.
5 oktober 2018
Veranderteam

Bijeenkomst van het veranderteam.
22 oktober 2018
Veranderteam

Bijeenkomst van het veranderteam.
21 november 2018
Veranderteam

Bijeenkomst van het veranderteam.