In februari 2017 maakten minister Vandeurzen en het Agentschap Zorg en Gezondheid hun plannen voor de reorganisatie van de eerste lijn bekend tijdens de eerstelijnsconferentie.

Doelstelling? 
De overheid wil samen met het werkveld een performant en evenwichtig zorgmodel uitrollen. Met interdisciplinaire samenwerking als uitgangspunt.

Eerstelijnszones als vertrekpunt
Naar aanleiding van deze reorganisatie worden over heel Vlaanderen eerstelijnszones gevormd. In die zones werken actoren uit de welzijns- en gezondheidssector doorgedreven samen. 

Op deze pagina's vind je informatie over de stand van zaken in de regio van eerstelijnszone Demerland waaraan we samen vorm geven.
                    Eerstelijnszone Demerland
                                      deskundig dichtbij 

Eerstelijnszone Demerland: voor deze regio van 102.704 inwoners hebben we een aanvraagdossier ingediendMeer weten? 
Wil je meer weten over de reorganisatie van de eerste lijn of de eerstelijnszone? Contacteer dan Katrien op katrien@lmnhageland.be of Ilse op ilse.vandeputte@selgoal.be 
Ben je kandidaat voor het veranderteam en/of het veranderforum?
Laat dan hier je gegevens achter:Opgelet: de netwerkavond van 7 juni is uitgesteld naar een latere datum!